Meny

Lenker

Jobbikristenskole.no
Kristneskoler.no
KFF-KSS.no

KFF abonnerer på en tjeneste som gir oss informasjon om friskolestoff i nettaviser. Relevante artikler om friskoler blir samlet i en såkalt newsfeed. I denne oversikten kommer det derfor nye artikler nesten hver dag.
[HELE SAKEN] 16.04.2014
Målgruppe er nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Kurset vil være på KFFs kontor med få deltagere og god individuell hjelp.
[HELE SAKEN] 08.04.2014
Møtet holdes i Oslo 9. april. Flere sentrale skolepolitikere bidrar, folk fra LO og skoleorganisasjoner. De håper at mange kommer, så vi oppfatter dette som et åpent møte!
[HELE SAKEN] 27.03.2014
Avisen påpeker, sikkert riktig. at det er over 90 % avvik i private skoler i 2012, men at det er et par prosent høyere i offentlig skole blir ikke påpekt som noe problem. Debatten følges nedenfor. Saken oppdatert 26 mars!
[HELE SAKEN] 21.03.2014
Bladet er lagt ut under Kristen Friskole i den blå menyen til høyre.
[HELE SAKEN] 21.03.2014
Styreleder i KFF Odd Anders With har en sterk mening mot Utdanningsforbundets syn og argumentasjon i en høringssak. "Igjen presterer Utdanningsforbundet å tråkke på mange av sine medlemmer og tusenvis av elever som stortrives på friskolene."
[HELE SAKEN] 20.03.2014
Påmelding pågår !! Kurs er for grunn-, videregående- og kapittel 4- skoler mandag 7. april kl 10.00-17.00. Det holdes for medlemskoler i Kristne Friskolers Forbund. Kurset er flyttet til P-hotels. Mer plass til flere.
[HELE SAKEN] 15.03.2014
Groruddalen Kristne Privatskole A/S i Oslo er godkjent med inntil 390 elever og Tryggheim Strand i Rogaland med inntil 100 elever.
[HELE SAKEN] 13.03.2014
Trond Giske og Lene Vågslid, begge fra AP, hadde kritiske spørsmål til kunnskapsministeren denne dagen. Vil han stenge for flere vg skoler i sitt hjemfylke Telemark og hvordan vil han behandle de aktørene som det er vist at har jukset?
[HELE SAKEN] 28.02.2014
Saken tas opp gjennom et skriftlig spørsmål til statsråden i KD fra Anders Tyvand KrF, datert den 26. februar. KFF er opptatt av saken og gleder oss til svaret.
[HELE SAKEN] 27.02.2014
Skolen som settes i gang av NLM har ansatt rektor og søker nå elever for oppstart fra høsten i år. Dette er en kristen skole og vi ønsker dem lykke til med elevsøkningen!
[HELE SAKEN] 15.02.2014
Påmelding pågår!! 26. mars inviterer KFF styremedlemmer og skoleledere ved grunn- og videregående skoler til kurs om det lovpålagte ansvaret for sentrale sider av skolens pedagogiske arbeid.
[HELE SAKEN] 10.02.2014
Nå foregår en høring om en dispensasjonsbestemmelse for å kunne godkjenne enkelte skoler raskt før ny friskolelov er på plass. KFF arbeider med uttalelsen og har også sendt åpent brev om saken.
[HELE SAKEN] 07.02.2014
Minifagkurs for mange ansatte, pluss viktige fellestemaer. Datoene er 17. og 18. mars, stedet er Oslo.
[HELE SAKEN] 06.02.2014
Representanter for seks kristne skoleprosjekter og en stor skoleeier med flere mulige prosjekter var nylig på kurs om etablering av nye friskoler. Fra før venter ni kristne skoleprosjekter på godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Kristne friskoler ...
[HELE SAKEN] 06.02.2014
Det er helt klart noen foreldre som er eller har vært i overskriftens situasjon. Historisk av visse religiøse grunner. Slik også i dag. Samvittighet kan kreve skolebytte. Slike spørsmål og at noen skoler må ha primat til å bli godkjent i et demokrat...
[HELE SAKEN] 03.02.2014
I fjor fikk 1800 lærere innvilget søknad om videreutdanning. I år er antallet plasser økt til 2600. Nytt i år er også at lærerne kan søke om stipend. Også lærere i friskoler kan søke.
[HELE SAKEN] 31.01.2014
Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven. KFF har sendt høringsuttalelse. Høringsfristen er endret til 13. mars.
[HELE SAKEN] 16.01.2014
Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskoleloven.
[HELE SAKEN] 16.01.2014
KD foreslår at elever som har bestått fag- og yrkesopplæring i vgs skal få rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse. Høringsfrist 17. januar.
[HELE SAKEN] 03.01.2014
"I et stadig mer liberalt samfunn blir fremdeles elever som velger å gå på friskoler konsekvent diskriminert. Likhetstanken er et historisk verdifullt begrep. Men likhetsidealet misbrukes og blir intoleranse der man ikke gir rom for likeverd, behovsm...
[HELE SAKEN] 29.12.2013
Regjeringen bombarderes nå som seg hør og bør med spørsmål fra opposisjonen. 18. desember var en slik dag i Stortinget. Martin Henriksen fra AP hadde sendt inn spørsmålet under om siling av elever i kommende privatskolelov. Også spørsmål om fritt sko...
[HELE SAKEN] 19.12.2013
Etter at Akademiet-skolene har fått svare på de alvorlige anklagene fra forsommeren i år om misbruk av statstilskudd som skal komme elevene til gode, har Utdanningsdirektoratet senket kravet om tilbakebetaling fra ca 18 mill kr til ca 13 mill kr. Det...
[HELE SAKEN] 13.12.2013
With ble leder og Hilde Grimm nestleder under konstitueringen av KFFs styre. Begge ble etter reglene valgt for ett år. Se bilde av hele styret nedenfor.
[HELE SAKEN] 11.12.2013
Det er ingen overraskelser i Innst 12 S (2013-104), men den understreker de saker som er nevnt i Tilleggsproposisjonen og budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene.
[HELE SAKEN] 09.12.2013
Bladet kan leses i småartikler på nettet eller skrives ut i pdf-format.
[HELE SAKEN] 06.12.2013
"Tar bibelskolestrid til nye høyder." Tidligere rektor Finn Henrik Friis Larsen anmelder nåværende styreleder for ærekrenkende uttalelser mm.
[HELE SAKEN] 03.12.2013
Dette sier rektor Simon Friis Larsen om Oslo International Bible College. Skolen er en bibelskole på fagskolenivå på Lørenskog, har p.t. bare utenlandske elever og underviser på engelsk.
[HELE SAKEN] 25.11.2013
Kurset er for grupper og enkeltpersoner som vil starte kristen skole på grunn- eller videregående skoles nivå ev. utvidelser ved eksisterende skoler. KFF ønsker og kan gi hjelp i etableringsfasen.
[HELE SAKEN] 25.11.2013
Boka som ble utgitt tidligere i høst ved KFFs 25 års-markering, er nå anmeldt i Dagen av rektor Bård Hauge. Han omtaler den meget positivt.
[HELE SAKEN] 21.11.2013
I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre av 15/11-2013 som gjelder statsbudsjettet for 2014, er det satt av 10 millloner kroner.
[HELE SAKEN] 15.11.2013
Målgruppe er nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Kurset er fulltegnet, nytt kurs 16. juni.
[HELE SAKEN] 13.11.2013
For Oslo International Bible College på Lørenskog foreslås det i tilleggsproposisjonen at statsstøtten på 4,1 mill kr i 2. halvår 2014 trekkes helt!
[HELE SAKEN] 08.11.2013
Da er Prop 1 S. Tillegg 1 (2013-2014) kommet. Dessverre gis ingen ting til private skoler unntatt litt til toppidrett. Det legges imidlertid opp til en satsing på økt lærerkompetanse i skolen generelt som det er lagt midler inn i, og så er det tatt m...
[HELE SAKEN] 08.11.2013
Han prioriterer lærerløftet og lover mer penger til videreutdanning, men venter med femårig lærerutdanning og skjerpede karakterkrav til lærerstudenter. Han finne og satse på også de evnerike barna. Vi han mer karakterer i grunnskolen? ARTIKKELEN er...
[HELE SAKEN] 02.11.2013
Nasjonale prøver avdekker store sprik i leseferdigheter. Ministeren vil ha nasjonale prøver som måler hvor flinke skolene er til å lære bort, ikke bare hvordan elevene deres gjør det på prøvene.
[HELE SAKEN] 30.10.2013
Kristelig Pressekontor skriver at KrF advarer regjeringen mot å liberalisere privatskoleloven for mye. Partiet frykter framtidige ideologiske omkamper som kan skade friskolene.
[HELE SAKEN] 28.10.2013
På representantskapsmøtet 23. oktober ble det avholdt valg. Bl.a. ble det valgt nye styremedlemmer og ny ordfører til representantskapet.
[HELE SAKEN] 25.10.2013
Skolen skal pusse opp tidligere Vikøy og Aksnes skule før de flytter dit. Skolen blir da mer sentralt plassert i bygda.
[HELE SAKEN] 25.10.2013
Friskolepriskomiteen delte 22 oktober på KFFs 25 årsmarkering ut Friskoleprisen til minne om Hans Bovims innsats for norsk friskole for 2013 til Torgeir Flateby.
[HELE SAKEN] 22.10.2013
Her kommer noen oversikter og sammenligninger med 2013. Satsene har en grei utvikling slik vi ser det så langt. Foreløpig har vi ikke funnet noe dramatisk. Våre tidligere påpekte problemer med føring av husutgifter i KOSTRA er ikke rettet opp, men de...
[HELE SAKEN] 14.10.2013
Det går en debatt om nytten av spesialundervisning og stigmatisering av elevene.
[HELE SAKEN] 10.10.2013
Da foreligger plattformen og det er et spennede dokument å lese. Vi sakser bare ut det som står om friskoler, dernest om det som har overskriften KUNNSKAP. Hele regjeringsplattformen kan leses i en nyhetsartikkel 8/10 ved siden av her.
[HELE SAKEN] 08.10.2013
Endelig program foreligger. Her er en del praktiske opplysninger.
[HELE SAKEN] 08.10.2013
Nytt nummer av Kristen Friskole
Nr 3 for 2013 kan nå finnes i menyen nederst til venstre. Mye bra lesestoff om friskolesak og KFFs arbeid.
Barneombudet vil ha en ateistisk skole der religiøse innslag er forbudt.
[HELE SAKEN] 10.09.2013
Forrige skoleår var det avisoppslag om mobbing i kristne skoler.
[HELE SAKEN] 05.09.2013
Det er ca 30 nye rektorer i KFFs medlemsskoler i år. De fleste begynte 1. august, mens noen begynte i løpet av forrige skoleår.
[HELE SAKEN] 03.09.2013
Skolen forsvarer kristne skoler og valgfrihet i svar på leder i Romerikes Blad.
[HELE SAKEN] 29.08.2013
4.-5. november arrangerer KFF kurs for nyansatte de to siste årene ved alle våre skoler. Temaer er bl.a. friskoleideologi og påvirkning med respekt.
[HELE SAKEN] 28.08.2013
Noen ledige plasser. KFF-skolene fikk brev i mail den 19. juni med mer dokumentasjon om og bakgrunn for dette kurset som avholdes i Oslo 19. september.
[HELE SAKEN] 27.08.2013
Det går en samtale eller debatt i Vårt Land om dette. At det skal åpnes for flere friskoler må ikke nødvendigvis bety at vi må ha Clemets friskolelov fra Bondevikregjeringen tilbake.
[HELE SAKEN] 27.08.2013
Dagen har spurt alle KFFs 19 bibelskoler, elevtallet totalt er ca fem prosent høyere enn i fjor.
[HELE SAKEN] 22.08.2013
KFF har høstens kursplaner klare. Vi deltar også på lokale kurs og planleggingsdager.
[HELE SAKEN] 16.07.2013
På Stord arbeides det med å få i gang en kristen grunnskole. Lederen for arbeidet skriver i Dagen om bakgrunn og utfordringer.
[HELE SAKEN] 15.07.2013
Gen.sekr. Torgeir Flateby hadde en artikkel i Dagen 1. juli hvor blant annet det misbruk på 18,5 mill kr Utdanningsdirektoratet anklager Akademiet- skolene for, blir omtalt.
[HELE SAKEN] 02.07.2013
Akademietkjedens skoler er anklaget av Utdanningsdirektoratet for å ha misbrukt 18,5 millioner kroner i 2011.
[HELE SAKEN] 22.06.2013
NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn ble avgitt til Kulturdepartementet av Tros- og livssynspolitisk utvalg (Stålsettutvalget). Høringsfristen er ikke før 30. august, men KFF har allerede sendt en uttalelse som er kritisk til mange forslag som angår ...
[HELE SAKEN] 03.06.2013
Vi samles i Oslo på KFFs kontor, Storgt. 10b, 10. etg., inngang fra Skippergt. Kurset 23 mai er for personer som kanskje er nye og utålmodige etter å komme i gang. Kursene i sept. er for nye skoleledere og nye folk i skolene som skal jobbe med dette....
[HELE SAKEN] 01.06.2013
Det er skolekonsernet JB Education, som ble kjent også i Norge da de fikk godkjent en rekke skoler under friskoleloven, som er konkurs eller som legges ned.
[HELE SAKEN] 31.05.2013
KFFs styre har behandlet og sendt ut en pressemelding i forbindelse med den pågående behandlingen i Stortinget av Diskrimineringslovgivningen Prop 88 L (2012-2013)
[HELE SAKEN] 31.05.2013
Kandidater til Friskoleprisen
Nå er tiden for å foreslå kandidater til årets pris. Frist 15. juni. Se mer informasjon og forslagsskjema øverst til høyre på denne siden.
Nytt nummer av Kristen Friskole
Nr 2 2013 av KFFs blad ble lagt ut på nettsiden vår for noen dager siden. Du finner det nest nederst i menyen til venstre på denne siden.
Tryggheim vgs utgjør grunnlaget for kommuneundersøkelsen Ung Data 2013 i Hå kommune. Elevrådslederen mener de gode resultatene kommer av at lærerne viser så stor interesse for elevene.
[HELE SAKEN] 22.05.2013
Russen på Sygna i NRK om misjonsprosjekt. Gann har rekordsøknad.
[HELE SAKEN] 06.05.2013
Tallene fra Samordna opptak ble offentliggjort 22. april. I tillegg har mange av høyskolene lokale søkere.
[HELE SAKEN] 22.04.2013
Gen.sekr. Torgeir Flateby i KFF hadde en artikkel i Dagen og på KFF facebook første uke i april. 9. april har stortingsrepresentant Aksel Hagen fra SV en del spørsmål om fellesskolen rundt artikkelen til Flateby.
[HELE SAKEN] 11.04.2013
Skolen vant i fylkesfinalen og blir å se i den nasjonale finalen på NRK 4. mai. Skolen var en av de få med alle rette i første omgang.
[HELE SAKEN] 15.03.2013
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) satser offensivt på kristne skoler. KFF mener dette er en meget prisverdig og viktig satsing i vår tid, som det står respekt av.
[HELE SAKEN] 05.03.2013
Innholdet er om vedtekter eller grunnregler,
inntaks-, ordens- og delegasjonsreglement for
grunn-, videregående og kapittel 4-skoler.
[HELE SAKEN] 14.02.2013
KFF inviterer til en konferanse tilsvarende den vi har kalt økonomikonferanse de siste årene. Målet i år er å finne fram til og påpeke nødvendige behov for endringer i privatskoleloven.
[HELE SAKEN] 07.02.2013
Saken tok utgangspunkt i den såkalte Kvitsundsaken og AUF-leder Eskild Pedersen som mente at skolen, som presenterte visse holdninger bl.a. om homofili, burde fratas statsstøtten. NRK hadde saken fra Gilje på Ytringer 3. februar.
[HELE SAKEN] 07.02.2013
Den norske privatskolen heter Scandinavian School of Brussels. Den mister godkjenningen med virkning fra 19. juni i år. Utdanningsdirektoratet har avdekket alvorlige brudd på regelverket.
[HELE SAKEN] 04.02.2013
KFF holder kurs i Herrebadet Akersgt 74 i Oslo 10 mars. Kurset er for styremedlemmer og skoleledere i skoler under privatskoleloven og voksenopplæringsloven.
[HELE SAKEN] 31.01.2013
Dagen skriver at seerne ble rørt: Nært, ærlig og vakkert. Se og lær på Nett-TV.
[HELE SAKEN] 28.01.2013
Nytt nummer av Kristen Friskole ute nå
Lenke til nummeret nestnederst i menyen til venstre på siden.
Onsdag 13. februar blir det kurs i Oslo om struktur og innhold i bibelskolelæreplaner. Påmelding senest 1. februar.
[HELE SAKEN] 18.01.2013
Etter gen.sekr. i KFF sitt innlegg 19. desember, kom leder i Stortingets KUF-komite på banen julaften med et motinnlegg. Flateby svarer så på det i leserinnlegg i avisen 3. januar.
[HELE SAKEN] 03.01.2013
KFF sikter på grupper og enkeltpersoner som vil arbeide med å starte ny kristen skole eller utvide eksisterende.
[HELE SAKEN] 29.12.2012
Antall friskoleelever i Norge kan godt øke til det dobbelte i løpet av 10 år. I en kronikk i Vårt Land 19/12 omtaler han saken. Han mener dessuten at perspektivet må utvides i den pågående debatt.
[HELE SAKEN] 19.12.2012
Montessoriskoler ønskes ikke på videregående nivå. Pedagogikken anses ikke anerkjent på dette nivå. En sak om dette er sendt på høring. Gjennom lovforslaget vil KD også stoppe godkjente, ikke opprettede vg montessoriskoler. Oppdatert 4 jan.
[HELE SAKEN] 18.12.2012
Vi er inne i en god periode med godkjenninger fra Utdanningsdirektoratet nå, og denne gang er det en utvidelse på Finnsnes. Flere i NLM-kretser satser på nye skoler.
[HELE SAKEN] 16.12.2012
Udir har også denne uka gitt godkjenninger. I Fredrikstad i Østfold kan det komme en ny kristen vg skole. Og Acta bibelskole har fått godkjent lovsanglinje og utvidet elevtall!
[HELE SAKEN] 13.12.2012
Kristin Halvorsen fikk over 6000 underskrifter fra Kongshaug mot at hun kuttet 3,2 mill kroner til skolen.
[HELE SAKEN] 10.12.2012
Saken gjelder resultatene for alle landets skoler i de nasjonale prøvene på barne- og ungdomsskolen i lesing, engelsk og regning på 5., 8. og 9. trinn.
[HELE SAKEN] 06.12.2012
Utdanningsdirektoratet godkjente en ny kristen grunnskole i Kristiansand 30/11 med et ønske om ca 350 elever, en annen i Stavanger 5/12 med inntil 411 elever og en Danielsenskole på Karmøy.
[HELE SAKEN] 06.12.2012
KUF-komiteens innstilling 12 S 2012-13 ble framlagt 3. des. Kongshaug mister fortsatt 1,6 mill kr i 2013. Noen gode innstillinger fra opposisjonen om dekning av utgifter til lokaler er gitt, men de har jo ikke flertall nå.
[HELE SAKEN] 04.12.2012
Skolen er den første som har fått 12 av 12 oppnåelige i Klassequizen for 10. klasse.
[HELE SAKEN] 29.11.2012
Flerbrukshallen i Kviteseid er stengt i helgene fordi de mangler folk som kan ta ansvar. Nå har to Kvitsundlærere fått med seg elever og holder hallen åpen annenhver lørdag.
[HELE SAKEN] 23.11.2012
Gunstein Vetrhus har bl.a. vært inspektør på Bibelskolen i Grimstad og er nå pastor i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.
[HELE SAKEN] 15.11.2012
Nytt nummer av Kristen Friskole lagt ut
Se nestnederst i den blå menyen til venstre, klikk deg fram til nr 3 2012. Leder om SVs friskolepolitikk og mange saker om kurs, tilskudd, representantskapsmøte mm.
Nå i siste pulje blir alle privatskoler i de aktuelle fylkene invitert med.
[HELE SAKEN] 25.10.2012
Friskolenes Kontaktforum stilte med sin leder gen.sekr. Torgeir Flateby i KFF og med Ingar Lae fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Private Handelsskolers Landsforbund i høringen i komiteen om statsbudsjettet i Stortinget.
[HELE SAKEN] 23.10.2012
Regjeringen og Kunnskapsdepartementet kuttet 3,2 mill kr i forslaget til statsbudsjettet 2013 til skolen. Det har vært aksjoner og det skjer visse bevegelser politisk i saken, men Kongshaug er ikke reddet.
[HELE SAKEN] 18.10.2012
Kristelig Gymnasium var første prisvinner. Rektor Tjostolv Berget kvitterte for prisen med en friskoleforelesning på KFFs skolelederkonferanse 15/10.
[HELE SAKEN] 15.10.2012
Det er brukbare reguleringer i tilskuddene. Men Kongshaug Musikkgymnas mister særtilskudd! Og KD har ikke tatt hensyn til innspill fra friskoleorganisasjonene!!
[HELE SAKEN] 08.10.2012
Av- og påmelding etter fredag kl 15.00 skjer til hotellet og KFF.
[HELE SAKEN] 07.10.2012
På en europeisk konferanse i Nederland 19. -20. september holdt professor James Kennedy et utfordrende foredrag om hvordan kristne skoler kan ha større innflytelse på samfunnet.
[HELE SAKEN] 26.09.2012
"Den reelle forskjellen i synet på friskoler og privatskoler som vi kan finne i det norske samfunnet, er ikke synet på svenske millionærer og utbytte, men synet på hvorvidt det offentlige skal ha monopol på å bestemme hvilke verdier og egenskaper bor...
[HELE SAKEN] 25.09.2012
I et tilskuddsbrev for 2012/13 utsendt i sommer, kommer det fram at udir legger om den juridiske forståelse av begrepet "voksne uten rett", en gruppe som 32 vg skoler har rett til å ta inn.
[HELE SAKEN] 12.09.2012

Friskoleprisen

Les mer om prisen

Foreslå kandidat!