Meny
 

Lenker:
www.kff-kss.no
www.jobbikristenskole.no
www.kristneskoler.no

For alle som ikke fikk med seg styrekurs under storoffensiven i høst, er det nå en ny sjanse. Kurset er lagt dagen etter seksjonssamlingen for grunnskolene, med mulighet for både skoleleder og styremedlemmer til å få med seg begge deler.
[HELE SAKEN] 21.02.2017
Odd Anders With, styreleder for KFF, utfordrer politikerne i friskolesaken. Han forventer at regjerende politikere sørger for at menneskerettene blir ivaretatt gjennom godkjenningsordningen som vi har i dag slik at det er mulig å etablere også kristn...
[HELE SAKEN] 15.02.2017
KFF har mottatt en henvendelse fra Innsamlingskontrollen med noen påminnelser om innsamlingsaksjoner. Vi legger ut henvendelsen her og anbefaler at dere tar en titt på lenkene. Vi merker oss den siste bemerkningen om at de vet at kristne skoler er bl...
[HELE SAKEN] 09.02.2017
Det forrige KFF-KSS-kurset var det venteliste til, her er neste anledning! Kurset er lagt dagen før seksjonssamlingen for bibelskoler, med mulighet for å få med seg begge både for skoleleder og styremedlemmer.
[HELE SAKEN] 26.01.2017
Europeisk nettverk arrangerer konferanse i Norge i mai. David Smith fra England/USA har temaer om å undervise fra kristent ståsted i et flerkulturelt samfunn.
[HELE SAKEN] 17.01.2017
Her er datoer og påmeldingslenker for samlingene for grunnskolene, de videregående skolene og bibelskolene.
[HELE SAKEN] 05.01.2017
Med ønske om en gledelig jul og et nytt år fylt av håp
Med ønske om en gledelig jul og et nytt år fylt av håp
Budsjettforliket ga oss 10 mill i økt kaptalstøtte slik at vi nå er oppe i 31,5 mill kr. 10 mill kr er mindre enn hva økningene i avskrivninger fra 14 til 15 i offentlige skoler ville gitt dersom disse var tatt med i tilskuddsgrunnlaget.
[HELE SAKEN] 09.12.2016
Høringen fra KD inneholder bl.a. forslag ang spesialundervisning, økonomi og elever i bibelskoler. Høringsfrist var 11. januar 2017, KFF har sendt høring.
[HELE SAKEN] 18.11.2016
Her finner du en oppdatert oversikt over kurstilbud. Program og påmeldingsliste blir lagt ut i egen artikkel når datoen nærmer seg.
[HELE SAKEN] 03.11.2016
Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne.
[HELE SAKEN] 28.10.2016
KFFs tidligere styreleder, rektor gjennom mange år på to NLA-høgskoler og den sammenslåtte høgskolen og friskolemann fikk prisen velfortjent. Prisen ble delt ut av Anders Tyvand fra KrF på Stortinget.
[HELE SAKEN] 20.10.2016
Friskolene sakker fortsatt etter og lite tyder på at regjeringen ønsker å gi husleiestøtte til friskolene.
[HELE SAKEN] 06.10.2016
Her er lenker, tabeller mm. Se kommentar i egen artikkel.
[HELE SAKEN] 06.10.2016
Skolelederkonferansen 17. - 19. oktober
Påmeldingsliste og program er lagt ut. Dette er årets storsamling for skoleledere og styremedlemmer ved KFFs medlemsskoler.
[HELE SAKEN] 04.10.2016
Fraværet i videregående skole har gått kraftig ned, men nå sutrer leger og elever over hvor brysomt det er med legeerklæring.
[HELE SAKEN] 08.09.2016
I dag kom forhandlerne i FIN-komiteen til enighet og vi har fått en løsning på saken om mva-kompensasjon både for voksne elever og for internat.
[HELE SAKEN] 30.05.2016
Det er mange aktuelle saker og en leder om 20-dagersregelen - ørkenvandring. Her er politiske saker, rapporter fra kurs og om nye kurs, pluss organisasjonssaker mm.
[HELE SAKEN] 20.05.2016
Den årlige rapporten foreligger nå og kan studeres av skolene for å sjekke hva U-dir mener er det viktigste ved skoledriften og oppfølging av krav til skolenes opplæringsvirksomhet og drift.
[HELE SAKEN] 10.03.2016
Hvordan synliggjøre en god pensjonsordning? Statens pensjonskasse inviterer KFF-skolene til miniseminar om pensjonsordningen. Skoleledere og de som arbeider med pensjon og lønn er målgruppen. Seminarene holdes på Skoleskipet GANN i Stavanger 21. apri...
[HELE SAKEN] 28.02.2016
Styrelederen i KP-nett skriver om de kristne skolenes betydning for å gjøre Jesus kjent for neste generasjon.
[HELE SAKEN] 26.02.2016
Kurset er for grunn-, videregående- og kap. 4- skoler som er medlemmer i KFF. Temaer er ordensreglement, inntaksreglement, økonomireglement mm.
[HELE SAKEN] 27.01.2016
Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne. Kurset er dagen etter seksjonskonferansen for grunnskolene.
[HELE SAKEN] 27.01.2016
Forslag til program er sendt skolene. Her ligger dato og påmeldingslenker. Meld dere nå! Selma Therese Lyng for grunnskolene om mobbing og blinde flekker.
[HELE SAKEN] 26.01.2016
Servicepersonalkurs 7. - 8. mars
Ferdig program lagt ut her. Vårt populære kurs for servicepersonalet ved alle medlemsskoler nærmer seg. Det blir god tid til erfaringsdeling i faggruppene, og i plenum blir Egil Svartdahl med.
[HELE SAKEN] 18.01.2016
Det ble ikke positivt svar fra Siv Jensen på spørsmålet fra Hans Olav Syversen om hjelp rundt forståelsen av momskompensasjon til internatet på de videregående internatskolene.
[HELE SAKEN] 09.01.2016
Steinar J. Olsens kronikk om offentlige skoler kontra friskoler har gått i flere aviser. KFF har lagt mye av det ut på facebook. Her er et innlegg fra katolske skoleledere som respons på en av kronikkene til Olsen, den i Agderposten.
[HELE SAKEN] 08.01.2016
Jan Erik Sundby skriver i DAGEN 29/12: Hverdagen for de kristne friskolene er som en fjelltur på Vestlandet. Det skifter ofte mellom sol og regn. Vi lar oss ikke vippe av pinnen av et og annet tordenskrall om hvor ille det er med kristne skoler. Sko...
[HELE SAKEN] 01.01.2016
Med ønske om håp og glede i julen og det nye året.
Med ønske om håp og glede i julen og det nye året.
Det kan bli dramatisk hvis internatskolene i KFF rammes av Skatt Vest og Skattedirektoratets nye tolkninger om momskompensasjon. De nekter å betale tilbake mva-komp for internatbygg og internatdrift. Kongshaug, andre skoler og KFF er uenige i dette o...
[HELE SAKEN] 17.12.2015
Ved etablering av private grunnskoler eller videregående skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen/fylkeskommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine på...
[HELE SAKEN] 16.12.2015
KUF-komiteen avga 9/12 sin innstilling 12 S (2015-16) om budsjettet. Vi kan ikke se at det er endringer ut over det som fremgikk av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre.
[HELE SAKEN] 10.12.2015
Gen.sekr. Jan Erik Sundby i KFF har en større artikkel i Dagen i dag hvor han peker på at friskoler stadig blir angrepet i media. Bl.a. har NTB basert seg på et oppslag i Klassekampen. Det skapes et inntrykk av at friskoler kan skalte og valte omtren...
[HELE SAKEN] 04.12.2015
Skuffende resultat for friskolene samlet når det gjelder økning i kapitaltilskuddet. Ganske enkelt kan en si om resultatet: Ingenting.
[HELE SAKEN] 24.11.2015
Nytt nummer av Kristen Friskole
Nr 3/4 i 2015 er nå lagt ut på nettsiden.
[HELE SAKEN] 19.11.2015
Her kan KFFs skoleledere melde seg på opplegget som startet på skolelederkonferansen.
[HELE SAKEN] 10.11.2015
Debatten reises i Dagens Næringsliv. Stortingspolitikere på utdanningsfeltet engasjerer seg. Riksrevisjonen er på en sak mot skoleselskapet Anton B Nilsen og kunnskapsministeren må svare for seg om kontroll med slike aktører. (Saken oppdateres m nye ...
[HELE SAKEN] 10.11.2015
Samme hotell som de siste årene. Sett av datoene for 2016 allerede nå. VI minner også om seksjonskonferansene i mars/april.
[HELE SAKEN] 03.11.2015
30 millioner i kapitalstøtte til friskolene og 5,7 millioner foreslås til NLA-høgskolen for satsing på ny lærerutdanning i Oslo.
[HELE SAKEN] 29.10.2015
Det ble Dagrun Eriksen dette året. Hun får prisen for godt arbeid som saksordfører i Stortinget for flere friskolesaker, både budsjetter, friskoleforliket i 2007 og god kontakt med friskoleorganisasjonene.
[HELE SAKEN] 26.10.2015
Økningen i satsene holder ikke tritt med prisstigningen, og kapitaltilskuddet økes ikke.
[HELE SAKEN] 07.10.2015
Saken har vært oppe i media fordi Byråden for utdanning i Oslo har innstilt på nei til en muslimsk skole. Østlandssendingen tar opp saken i et bredt intervju med gen.sekr. i KFF som ikke finner det unaturlig med en muslimsk skole i hovedstaden.
[HELE SAKEN] 07.10.2015
Det gikk en langvarig debatt i sommer om homofilisyn ved ansettelser. Mange av avisinnleggene og oppslagene bl.a. i Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad var knyttet til NLMs verdidokument. Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO ba derfor om ...
[HELE SAKEN] 02.10.2015
Program for høstens skole-lederkonferanse 26.-28. oktober
Ferdig program og påmeldingslenke er lagt ut. Noen politikere er på plass til tirsdagens panelsamtale.
[HELE SAKEN] 17.09.2015
Vi holder jevnlig små dagskurs på KFFs kontor med innføring i kvalitetssikringssystemet.
[HELE SAKEN] 04.09.2015
KUF-komiteens leder Trond Giske (AP) skriver en bok med tittelen: La læreren være lærer: Veien til en skole der alle barn kan lykkes. Rektor på Danielsen videregående anmelder boka i Dagen 3. september. KFF har fått Hauges manus og vi legger det ut n...
[HELE SAKEN] 03.09.2015
Flere av KFFs skoler har fått ny rektor siden i fjor høst, vi har sju nye skoler og tre skoler som har skiftet navn. Her følger en oversikt pr 7. sept.
[HELE SAKEN] 02.09.2015
Både Vårt land og Dagen har hatt disse sakene, siste uka mest Dagen. Også politikere har vært på banen. Nå skriver gen.sekr. i KFF en redegjørelse til Dagen om KFFs syn og holdninger i dette.
[HELE SAKEN] 26.08.2015
Dette blir et dagskurs i Oslo med de vanlige styrekurstemaene, inkludert styrets ansvar for elevenes utbytte av opplæringen. For nye og gamle styremedlemmer og for nye skoleledere.
[HELE SAKEN] 25.08.2015
Gen.sekr. i KFF Jan Erik Sundby og skoleutvikler i Oasen og nestleder i KFF Hilde Grimm klargjør i en artikkel i Fædrelandsvennen flere spørsmål rundt klager fra politikere og kommuner som mener kommunene taper store beløp på friskoler.
[HELE SAKEN] 20.08.2015
Både i Fædrelandsvennen og Agderposten er det fra ca 20. juli debatt om kristne skolers praksis ved tilsetting ut fra NLMs verdidokument. Drottningborgs rektor blir intervjuet og APs Freddy de Reuter drar opp den store debatten. Artikkelen er oppdate...
[HELE SAKEN] 10.08.2015
Kanskje vel verd å kjenne dette rundskrivet selv om det ikke er så ofte det er aktuelle saker! Det er hjemkommunen til eleven som gjør vedtak, men friskolen må forberede saken dersom de ønsker å få flyttet en elev.
[HELE SAKEN] 06.08.2015
Fra 1. august er flere endringer gjort gjeldende. Det gjelder forskriftens punkter om individuell vurdering i grunn- og videregående opplæring.
[HELE SAKEN] 01.08.2015
En interessant artikkel i dag i Stavanger Aftenblad: "Lærere på alle skoler som drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), må skrive under på at de tar avstand fra homofile ekteskap, som en del av arbeidskontrakten."
[HELE SAKEN] 20.07.2015
Gen.sekr. i KFF Jan Erik Sundby avslører feilen. Han mener det er feil å stemple en overveldende andel friskoler som misbrukere av statstøtte. Det fremgår ikke av kildene som må være tilsynsrapporter og årlige rapporter fra Utdanningsdirektoratet.
[HELE SAKEN] 02.07.2015
"Pragmatisk, men hverken tannløs eller planløs. Det er fasiten etter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens andre år." Politisk kommentator Thomas Boe Hornburg i Aftenposten skriver dette. Han kaller artikkelen: En statsministerkandidat kommer til s...
[HELE SAKEN] 01.07.2015
Nedenfor finnes en liste over planlagte kurs både vår og høst 2015, inkludert vårens seksjonsmøter med nye datoer. Legg merke til datoene for høstkursene 2015 nå!
[HELE SAKEN] 09.06.2015
Innstillingen som fikk navnet Innst. 344 L (2014-2015) er lagt ut i midlertidig versjon. Midlertidig handler nok mest om rettskriving o.l. KFF har nedenfor gitt en uttalelse og det er lagt inn noen avisartikler og andres kommentarer nederst i denne a...
[HELE SAKEN] 08.06.2015
Innstillingen denne dagen sier hva innholdet i loven blir, selv om debatten og vedtaket om saken i Stortingssalen er først 11 juni. Noen saker er allerede vel kjent og vi nevner noen skriverier om saken som har vært nå på tampen. Og noen reaksjoner t...
[HELE SAKEN] 04.06.2015
"-Denne regjeringen vil videreføre en instruks fra den rødgrønne regjeringen om innstramming av godkjenningsordningen for bibelskoler. Dette skal også gjelde når disse skolene ønsker å endre driften sin. Vi kan ikke se at det er hjemmel for slik endr...
[HELE SAKEN] 03.06.2015
Nytt nummer av Kristen Friskole
Gen.sekr. Jan Erik Sundby har skrevet leder om Djupedalutvalget. Ellers er det stoff om kommende kurs, høringer, nye lærebøker, lovtolkninger mm.
[HELE SAKEN] 29.05.2015
To bibelskoler har problemer med flyttesaker. Det tar tid før svar kommer. Statsråd Røe Isaksen har fått skriftlig spørsmål i Stortinget om saken. Svar foreligger 26. mai, gen.sekr. i KFF er svært kritisk til svaret.
[HELE SAKEN] 21.05.2015
KFF ønsker å legge til rette for at folk fra skolene kan komme til Oslo denne dagen på informasjonsmøte og for å følge debatten i stortingssalen. Det er noe usikkerhet om nøyaktig start og hvor lenge debatten vil vare, men med litt fleksibilitet på d...
[HELE SAKEN] 19.05.2015
Vi holder nye kurs i KFF-KSS rett før og rett etter sommerferien, for nye som skal bruke systemet og for dem som trenger oppfriskning. Det er ikke flaut å gå kurset flere ganger!!
[HELE SAKEN] 18.05.2015
Barn blir tryggere i sin religion i skoler som tar religion på alvor. Barn blir også mindre utsatt for radikalisering dersom de har gått på en muslimsk skole. Også kristne skoler får muslimske elever, kanskje fordi skolene tar religion og tro på alvo...
[HELE SAKEN] 16.05.2015
Bibelskoleprosjekter som søker godkjenning får avslag, og slike skoler som søker flytting behandles tregt og etter uforutsigbare regler. I en artikkel i Vårt Land 30. april sier Odd Anders With bl.a.: "-Den statlige overstyringen av tro i friskole...
[HELE SAKEN] 30.04.2015
KFF tilbyr igjen et kurs som fokuserer på styrets ansvar for det som er tema for det felles nasjonale tilsynet 2014 - 2017, nemlig skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering.
[HELE SAKEN] 24.04.2015
I en større artikkel i Dagen 23. april belyses temaet i forhold til forslaget til ny friskolelov som nå ligger i Stortinget. Bl.a. påpeker Sundby at KFF er uenig i lovpunktet om at en skole ikke skal få godkjenning dersom det medfører negative konsek...
[HELE SAKEN] 23.04.2015
Skoleledere: Vi samles i Oslo mandag 11. mai. Mange viktige saker blir tatt opp, bl.a. det endelige lovforslaget fra KD til ny friskolelov. Vi arbeider med å få medlemmer av KUF-komiteen på besøk.
[HELE SAKEN] 17.04.2015
Statens pensjonskasse (SPK) inviterer KFF-skoler til gjennomgang av pensjonsordningen. Kurset holdes i SPKs lokaler på Skøyen i Oslo. Skoleledere og de som arbeider med lønns- og pensjonsspørsmål på skolene er målgruppen.
[HELE SAKEN] 30.03.2015
Lovforslaget heter Prop 84 L og er altså i dag sendt Stortinget. KFF vil nå gå gjennom forslaget og sammenligne med høringen fra KD og vår høringsuttalelse. Ved vesentlige avvik må det i tiden framover tas kontakt med Stortinget.
[HELE SAKEN] 27.03.2015
I høringen om ny friskolelov foreslo KD minste elevtall til 30 elever i løpet av de tre siste år for å kunne drive videre. Her er det nå lekket at KD har snudd i lovproposisjonen som nå legges fram, sannsynligvis i statsråd fredag 27 mars. Statsråden...
[HELE SAKEN] 25.03.2015
Over 200 lærere fordelt rundt om i landet får prøve ordningen de neste årene, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. De private skolene får kun 1 og det blir Tryggheim videregående.
[HELE SAKEN] 23.03.2015
Dette er et kvalitetssikringskurs for å hjelpe skolene med å få på plass gode inntaksreglementer, ordensregler, økonomireglementer, vedtekter mm. Kurset er for grunnskoler, videregående skoler og bibelskoler.
[HELE SAKEN] 11.03.2015
Program for grunnskolenes møte ligger her nedenfor og påmelding foregår nå. VG skolers programmer kommer litt senere, men man kan melde seg allerede nå.
[HELE SAKEN] 19.02.2015
Skolen framstår med en kristen formålsparagraf og skulle ha 540 elever i Stavanger, men hadde ikke synliggjort det kristne grunnlaget i læreplaner for skolen. Kristne Friskolers Forbund (KFF) er enig i at skolen må oppfylle de grunnleggende kravene f...
[HELE SAKEN] 18.02.2015
Muligheter for dialog og tettere kontakt mellom skoleledere og sekretariat. Program og påmelding for seksjonsmøte for bibelskoler.
[HELE SAKEN] 17.02.2015
Saken gjaldt spørsmålet om Oslo By Steinerskole hadde blitt utsatt for ulovlig forskjellsbehandling ved tildeling av statstilskudd til skolens musikklinje i årene 2009-2013. Skolen hadde fremsatt krav om ugyldighet og erstatning som følge av at den i...
[HELE SAKEN] 14.02.2015
KFF tilbyr rådgivning i bruken av KFF-KSS. Et godt kvalitetssikringssystem er en hjelp til å gjøre skolen til en god skole der elevene har stort utbytte av opplæringen.
[HELE SAKEN] 13.02.2015
Nytt nummer av Kristen Friskole er lagt ut.
Mye godt stoff, med leder av generalsekretær Jan Erik Sundby: Trange kår mellom blått og rødt.
[HELE SAKEN] 06.02.2015
Det er Adresseavisen som skriver dette og i flere artikler tar de opp sakene Utdanningsdirektoratet har påpekt. Alvoret er så stort at skolen kan miste sin godkjenning. De må også tilbakebetale noe midler. International School Telemark har også avvik...
[HELE SAKEN] 27.01.2015
Selv om vi venter på ny friskolelov, er det ingen grunn til å vente med å starte nye kristne skoler. KFF arrangerer kurs mandag 26. januar for å gi hjelp i søknadsprosessen.
[HELE SAKEN] 09.01.2015
Sju Akademiet-skoler må betale tilbake 12,7 mill kr av mottatt statsstøtte kun for året 2011 pga regelbrudd. Nærstående skal ha hatt fortjeneste på salg av tjenester til skolene. Det varsles nye tilsyn av regnskaper mm for 2012 hos skolene.
[HELE SAKEN] 08.01.2015
Jan Erik Sundby tar over som generalsekretær. Torgeir Flateby går av, men fortsetter i en mindre stilling som seniorrådgiver. Etter 26 år i stillingen mener Flateby det trengs fornyelse og Sundby er vel kvalifisert til å overta.
[HELE SAKEN] 02.01.2015
Dette er et felles kurs for kommuner og private skoler. De som skal innføre FEIDE vil ha stor nytte av kurset som sikter på både grunnskoler og vg skoler.
[HELE SAKEN] 24.11.2014
Kuttet i bostipendet måtte rettes opp og kom på plass. Økning i kapitaltilskudd på 10 mill kr ekstra fra beløpet i fjor var minste mulige økning etter vårt skjønn. Det var da noe....
[HELE SAKEN] 21.11.2014
Kurset er for grupper og enkeltpersoner som vil starte kristen skole på grunn- eller videregående skoles nivå, ev. utvidelser ved eksisterende skoler. KFF ønsker og kan gi hjelp i etableringsfasen.
[HELE SAKEN] 21.11.2014
Torgeir Knag Fylkesnes i SV spør om ikke KD-statsråden etter en artikkelserie i Stavanger Aftenblad (SA) om bl.a. Akademiet i Sandnes bør gå hardere til verks mot eierne der og gjøre noe med skolen? Det har vært tilsyn i saken hvor skolen må tilbakeb...
[HELE SAKEN] 18.11.2014
Forslag til ny friskolelov er lagt ut på høring. KFF inviterer skolene til å få mer informasjon og til å være med å påvirke KFFs høringsuttalelse. Vi mener at både skoleeiere, styremedlemmer og skoleledelse bør være interessert i å få med seg dette!
[HELE SAKEN] 07.11.2014
Denne gangen tilbyr vi kurset i Rogaland til skoler som har behov for opplæring i KFF-KSS. Torsdag 27. november satser vi lokalt i Stavanger og skolene i området vil kunne spare reiseutgifter ved at det er nært.
[HELE SAKEN] 06.11.2014
I sitt alternative budsjett finner Venstre fram lite til friskolene. Kun 10 millioner settes av til kapitaltilskudd og intet til stipendordningen i videregående skole som regjeringen har skåret ned. Ikke rart friskolene er skuffet. Da må vi håpe på K...
[HELE SAKEN] 03.11.2014
40 millioner kr i kapitaltilskudd og 85,7 millioner til oppretting av borteboerstipendiet. KFF mener dette er en viktig og riktig vei. Og vi gleder oss til Venstres alternativ på mandag.
[HELE SAKEN] 31.10.2014
-Høringsutkastet til ny friskolelov er en begynnelse. Jeg synes det er bra at man vil lage en lov som kan få bred støtte og stå seg over tid. Det betyr at man også frir til Arbeiderpartiet, såvidt jeg kan skjønne, sier gen.sekr. i KFF til Dagen. -Det...
[HELE SAKEN] 28.10.2014
Det er stadig skoler som har behov for opplæring i KFF-KSS. Tirsdag 11. november er det plass til flere. Meld dere nedenfor på påmeldingslenka.
[HELE SAKEN] 25.10.2014
Han har satt markante spor etter seg i friskolelandskapet og vært en inspirator og et forbilde for mange i de norske friskolene, uttaler priskomiteen.
[HELE SAKEN] 23.10.2014
Misjonsskolen i Hurdal strever angivelig med både økonomi og rekruttering. Linjetilbud, lokalisering og driftsmodell er sentrale momenter i en utredning som skal legge til rette for enten videre drift eller mulig avvikling.
[HELE SAKEN] 23.10.2014
Et spennende forslag sendes ut i dag. Her er en del positivt for friskolene og det åpnes for et bredt forlik. Det gjenstår å se hva det kan bli ut på våren. KFFs ledelse har en kommentar nedenfor. Omtaler fra aviser vil det bli flere av.
[HELE SAKEN] 17.10.2014
Styremedlem og internatskolerektor på Øya vg skole har tatt initiativ til et debattinnlegg som er skrevet sammen med styreleder og gen.sekr. i KFF om saken. Særlig er alvoret i bostipendsaken nå fremhevet.
[HELE SAKEN] 17.10.2014
Det viser seg at regjeringen har strammet i borteboerstipendet betydelig. Riktignok kaller de innsparingen behovsprøving for å sikre elever hvis foreldre har lavere inntekter. Men de vil spare 85,7 mill kr på dette. Så det er dramatisk, særlig for al...
[HELE SAKEN] 15.10.2014
Nytt nummer av Kristen Friskole
Bladet er lagt ut nå, og inneholder bl.a. generalsekretærens leder om en viktig friskolepolitisk høst.
[HELE SAKEN] 09.10.2014

Powered by Cornerstone