Meny
 

Lenker:
www.kff-kss.no
www.jobbikristenskole.no
www.kristneskoler.no

KFF abonnerer på en tjeneste som gir oss informasjon om friskolestoff i nettaviser. Relevante artikler om friskoler blir samlet i en såkalt newsfeed. I denne oversikten kommer det derfor nye artikler nesten hver dag.
[HELE SAKEN] 27.03.2015
Statens pensjonskasse (SPK) inviterer KFF-skoler til gjennomgang av pensjonsordningen. Kurset holdes i SPKs lokaler på Skøyen i Oslo. Skoleledere og de som arbeider med lønns- og pensjonsspørsmål på skolene er målgruppen.
[HELE SAKEN] 30.03.2015
Lovforslaget heter Prop 84 L og er altså i dag sendt Stortinget. KFF vil nå gå gjennom forslaget og sammenligne med høringen fra KD og vår høringsuttalelse. Ved vesentlige avvik må det i tiden framover tas kontakt med Stortinget.
[HELE SAKEN] 27.03.2015
KD har sendt på høring rapporten "Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste". Utvalget foreslår strengere økonomisk regulering av private høyskoler og fagskoler. Høringsfrist 1. juni.
[HELE SAKEN] 25.03.2015
I høringen om ny friskolelov foreslo KD minste elevtall til 30 elever i løpet av de tre siste år for å kunne drive videre. Her er det nå lekket at KD har snudd i lovproposisjonen som nå legges fram, sannsynligvis i statsråd fredag 27 mars. Statsråden...
[HELE SAKEN] 25.03.2015
U-dir har sendt på høring flere forslag til forandringer i privatskolelovforskriften angående vurdering. Høringsfristen er 27. april.
[HELE SAKEN] 24.03.2015
Over 200 lærere fordelt rundt om i landet får prøve ordningen de neste årene, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. De private skolene får kun 1 og det blir Tryggheim videregående.
[HELE SAKEN] 23.03.2015
Dette er et kvalitetssikringskurs for å hjelpe skolene med å få på plass gode inntaksreglementer, ordensregler, økonomireglementer, vedtekter mm. Kurset er for grunnskoler, videregående skoler og bibelskoler.
[HELE SAKEN] 11.03.2015
Program for grunnskolenes møte ligger her nedenfor og påmelding foregår nå. VG skolers programmer kommer litt senere, men man kan melde seg allerede nå.
[HELE SAKEN] 19.02.2015
Skolen framstår med en kristen formålsparagraf og skulle ha 540 elever i Stavanger, men hadde ikke synliggjort det kristne grunnlaget i læreplaner for skolen. Kristne Friskolers Forbund (KFF) er enig i at skolen må oppfylle de grunnleggende kravene f...
[HELE SAKEN] 18.02.2015
Muligheter for dialog og tettere kontakt mellom skoleledere og sekretariat. Program og påmelding for seksjonsmøte for bibelskoler.
[HELE SAKEN] 17.02.2015
Saken gjaldt spørsmålet om Oslo By Steinerskole hadde blitt utsatt for ulovlig forskjellsbehandling ved tildeling av statstilskudd til skolens musikklinje i årene 2009-2013. Skolen hadde fremsatt krav om ugyldighet og erstatning som følge av at den i...
[HELE SAKEN] 14.02.2015
KFF tilbyr rådgivning i bruken av KFF-KSS. Et godt kvalitetssikringssystem er en hjelp til å gjøre skolen til en god skole der elevene har stort utbytte av opplæringen.
[HELE SAKEN] 13.02.2015
Mye godt stoff, med leder av generalsekretær Jan Erik Sundby: Trange kår mellom blått og rødt.
[HELE SAKEN] 06.02.2015
Det er stadig skoler som har behov for opplæring i KFF-KSS. Kurset blir holdt på KFFs kontor.
[HELE SAKEN] 03.02.2015
Det er Adresseavisen som skriver dette og i flere artikler tar de opp sakene Utdanningsdirektoratet har påpekt. Alvoret er så stort at skolen kan miste sin godkjenning. De må også tilbakebetale noe midler. International School Telemark har også avvik...
[HELE SAKEN] 27.01.2015
15 januar sendte KFF sin høringsuttalelse til forslaget om ny friskolelov. Samlet sett er KFF lite fornøyd med innholdet i forslaget.
[HELE SAKEN] 15.01.2015
Selv om vi venter på ny friskolelov, er det ingen grunn til å vente med å starte nye kristne skoler. KFF arrangerer kurs mandag 26. januar for å gi hjelp i søknadsprosessen.
[HELE SAKEN] 09.01.2015
Sju Akademiet-skoler må betale tilbake 12,7 mill kr av mottatt statsstøtte kun for året 2011 pga regelbrudd. Nærstående skal ha hatt fortjeneste på salg av tjenester til skolene. Det varsles nye tilsyn av regnskaper mm for 2012 hos skolene.
[HELE SAKEN] 08.01.2015
Jan Erik Sundby tar over som generalsekretær. Torgeir Flateby går av, men fortsetter i en mindre stilling som seniorrådgiver. Etter 26 år i stillingen mener Flateby det trengs fornyelse og Sundby er vel kvalifisert til å overta.
[HELE SAKEN] 02.01.2015
Nedenfor finnes en liste over planlagte kurs både vår og høst 2015, inkludert vårens seksjonsmøter med nye datoer.
[HELE SAKEN] 17.12.2014
Dette er et felles kurs for kommuner og private skoler. De som skal innføre FEIDE vil ha stor nytte av kurset som sikter på både grunnskoler og vg skoler.
[HELE SAKEN] 24.11.2014
Kuttet i bostipendet måtte rettes opp og kom på plass. Økning i kapitaltilskudd på 10 mill kr ekstra fra beløpet i fjor var minste mulige økning etter vårt skjønn. Det var da noe....
[HELE SAKEN] 21.11.2014
Kurset er for grupper og enkeltpersoner som vil starte kristen skole på grunn- eller videregående skoles nivå, ev. utvidelser ved eksisterende skoler. KFF ønsker og kan gi hjelp i etableringsfasen.
[HELE SAKEN] 21.11.2014
Torgeir Knag Fylkesnes i SV spør om ikke KD-statsråden etter en artikkelserie i Stavanger Aftenblad (SA) om bl.a. Akademiet i Sandnes bør gå hardere til verks mot eierne der og gjøre noe med skolen? Det har vært tilsyn i saken hvor skolen må tilbakeb...
[HELE SAKEN] 18.11.2014
Forslag til ny friskolelov er lagt ut på høring. KFF inviterer skolene til å få mer informasjon og til å være med å påvirke KFFs høringsuttalelse. Vi mener at både skoleeiere, styremedlemmer og skoleledelse bør være interessert i å få med seg dette!
[HELE SAKEN] 07.11.2014
Denne gangen tilbyr vi kurset i Rogaland til skoler som har behov for opplæring i KFF-KSS. Torsdag 27. november satser vi lokalt i Stavanger og skolene i området vil kunne spare reiseutgifter ved at det er nært.
[HELE SAKEN] 06.11.2014
I sitt alternative budsjett finner Venstre fram lite til friskolene. Kun 10 millioner settes av til kapitaltilskudd og intet til stipendordningen i videregående skole som regjeringen har skåret ned. Ikke rart friskolene er skuffet. Da må vi håpe på K...
[HELE SAKEN] 03.11.2014
40 millioner kr i kapitaltilskudd og 85,7 millioner til oppretting av borteboerstipendiet. KFF mener dette er en viktig og riktig vei. Og vi gleder oss til Venstres alternativ på mandag.
[HELE SAKEN] 31.10.2014
-Høringsutkastet til ny friskolelov er en begynnelse. Jeg synes det er bra at man vil lage en lov som kan få bred støtte og stå seg over tid. Det betyr at man også frir til Arbeiderpartiet, såvidt jeg kan skjønne, sier gen.sekr. i KFF til Dagen. -Det...
[HELE SAKEN] 28.10.2014
Det er stadig skoler som har behov for opplæring i KFF-KSS. Tirsdag 11. november er det plass til flere. Meld dere nedenfor på påmeldingslenka.
[HELE SAKEN] 25.10.2014
Han har satt markante spor etter seg i friskolelandskapet og vært en inspirator og et forbilde for mange i de norske friskolene, uttaler priskomiteen.
[HELE SAKEN] 23.10.2014
Misjonsskolen i Hurdal strever angivelig med både økonomi og rekruttering. Linjetilbud, lokalisering og driftsmodell er sentrale momenter i en utredning som skal legge til rette for enten videre drift eller mulig avvikling.
[HELE SAKEN] 23.10.2014
Et spennende forslag sendes ut i dag. Her er en del positivt for friskolene og det åpnes for et bredt forlik. Det gjenstår å se hva det kan bli ut på våren. KFFs ledelse har en kommentar nedenfor. Omtaler fra aviser vil det bli flere av.
[HELE SAKEN] 17.10.2014
Styremedlem og internatskolerektor på Øya vg skole har tatt initiativ til et debattinnlegg som er skrevet sammen med styreleder og gen.sekr. i KFF om saken. Særlig er alvoret i bostipendsaken nå fremhevet.
[HELE SAKEN] 17.10.2014
Det viser seg at regjeringen har strammet i borteboerstipendet betydelig. Riktignok kaller de innsparingen behovsprøving for å sikre elever hvis foreldre har lavere inntekter. Men de vil spare 85,7 mill kr på dette. Så det er dramatisk, særlig for al...
[HELE SAKEN] 15.10.2014
Bladet er lagt ut nå, og inneholder bl.a. generalsekretærens leder om en viktig friskolepolitisk høst.
[HELE SAKEN] 09.10.2014
Ingen økning i kapitaltilskuddet. KFF mener regjeringspartiene svikter sine vage løfter i regjeringserklæringen og sine sterke løfter fra sin tid i opposisjon! De fleste tilskudssatsene viser en minimal økning.
[HELE SAKEN] 08.10.2014
Mange politikere har meldt sin ankomst, og pr nå er det 180 stk, mest KFF-folk, på deltagerlista. Programmet er nærmest klart. Se her hvilke politikere som kommer.
[HELE SAKEN] 23.09.2014
Spørsmålet er særlig aktuelt når nye friskoler søker eller når skoler vil utvide. Da må kommune eller fylke uttale seg. Det blir ofte lokale debatter av dette. KFFs gen.sekr. har en artikkel om dette i Dagen 12 september.
[HELE SAKEN] 12.09.2014
Kvalitetsrådgiver Lars Eirik Sandvik gikk fra 1. august av med pensjon, men vil fortsatt være ansatt i halv stilling i KFF.
[HELE SAKEN] 02.09.2014
Styreleder i KFF Odd Anders With sier bl.a.: Vi er glad for å kunne få en arvtager som kan videreføre den troverdighet og kompetanse som knyttes til KFF.
[HELE SAKEN] 01.09.2014
Mange medlemsskoler har fått ny rektor siden i fjor, i tillegg er det noen vikarer. Listen inneholder også rektorer ved nye medlemsskoler.
[HELE SAKEN] 28.08.2014
Årets skolelederkonferanse blir på Gardermoen mandag 20. - onsdag 22. oktober.
[HELE SAKEN] 18.08.2014
Brevet er tatt inn som leserinnlegg i Stavanger Aftenblad 30. juli. Tryggheim skular har klagd til KD på avslag om dispensasjon for fem elever. Rektor Gjermund Viste er sitert nederst i artikkelen. Saken er aktuell for mange vg skoler og bibelskoler ...
[HELE SAKEN] 31.07.2014
Det er et viktig kurs for eiervalgte og andre styremedlemmer, og ev. nye skoleledere. Påmelding pågår.
[HELE SAKEN] 28.07.2014
Styreleder i KFF Odd Anders With og rektor Jostein Brønstad ved hans skole KVT har skrevet en viktig artikkel som er vel verd å lese. Det er mange vesentlige argumenter som taler for seg selv!!
[HELE SAKEN] 18.07.2014
Målgruppe er nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Kurset vil være på KFFs kontor med få deltagere og god individuell hjelp. Kursene er fulle og stengt for påmelding. Nytt kurs 11...
[HELE SAKEN] 11.07.2014
8. juli har gen.sekr. Torgeir Flateby nedenstående artikkel i I Fokus i Dagen. Ca fem ganger i året har han slike faste artikler, men skriver også av og til ellers. Her omtales det han kaller den genuine foreldreretten fundert i religion, filosofi og...
[HELE SAKEN] 10.07.2014
Boken bygger på intervjuer med ungdommer på kristne folkehøyskoler.
[HELE SAKEN] 09.07.2014
Over 1200 ungdommer deltok, to tiendeklassinger fra den kristne skolen tok hhv første- og andreplass i de to klassene.
[HELE SAKEN] 27.06.2014
Utdanningsdirektoratet har gitt NLM-eide Nordborg skoler påtale fordi elevene har samlet inn penger til misjons- og bistandsprosjekter som NLM står bak og midlertidig hatt pengene stående på skolens konto. – Urimelig kritikk, mener generalsekretær To...
[HELE SAKEN] 26.06.2014
Referansegruppen for KFFs kristendomsfag i vgs inviterer til kurs i september med førsteamanuensis Arild Romarheim fra MF som foreleser.
[HELE SAKEN] 17.06.2014
Dette mener gen.sekr. Torgeir Flateby i den pågående debatten knyttet til ny friskolelov. Det er viktig å skille mellom den genuine foreldrerett og valgfrihet for foreldre. Den genuine foreldrerett er fundert i religion eller filosofi.
[HELE SAKEN] 06.06.2014
KUF-komiteen gir positiv innstilling med minste margin til forslaget om midlertidig utvidelse av privatskoleloven. "Departementet kan i særskilde tilfelle gi godkjenning til private skolar som ikkje fyller kravet om grunnlag i § 2-1 andre ledd."
[HELE SAKEN] 05.06.2014
Alle forslagene gikk gjennom. Det betyr også mer likebehandling for de private skolene. Det er presisert på flere steder i innstillingen selv om KFF skulle ønsket det enda mer tydeliggjort.
[HELE SAKEN] 04.06.2014
"Foreldrerett - mer enn valgfrihet?" er overskriften på generalsekretærens leder.
[HELE SAKEN] 28.05.2014
Et samlet styre ved NLA Høgskolen har ansatt Erik Waaler som ny rektor ved høgskolen. Han tiltrer 1. februar 2015 i en femårig åremålsstilling.
[HELE SAKEN] 22.05.2014
"Å vera nøytral ligg eigentleg ikkje for erkjennande menneske, verken individuelt eller kollektivt", skriv Sofie Braut, lektor ved Tryggheim skular, i Stavanger Aftenblad.
[HELE SAKEN] 20.05.2014
De av oss som hadde trodd at det skulle komme et signal om tilskudd til lokaler eller kapitaltilskudd, inkludert et pengebeløp, ble skuffet. Vi får håpe på at sentrumspartiene igjen kan få til noe i et forlik også om dette budsjettet.
[HELE SAKEN] 14.05.2014
Det ble en ryddig høring ledet av Trond Giske AP. Alle privatskoleorganisasjonene var til stede og hadde også sendt inn notater på forhånd. Mange av representantene stilte spørsmål og det var en god atmosfære i møtet.
[HELE SAKEN] 08.05.2014
Saken heter Prop. 75 L (20013-2014). 24. april fikk KUF-komiteen saken, 8. mai er det høring i komiteen og innen 3. juni skal komiteen ha avgitt sin innstilling. Anders Tyvand fra KrF er saksordfører for saken.
[HELE SAKEN] 30.04.2014
Annonse for stillingen er nå sendt medlemskolene og et par aviser pluss at den legges på nett. Dagens gen.sekr går over i 60/40 AFP en periode. KFFs styre håper på stor interesse for stillingen som er utfordrende bl.a. inn i en tid med omlegging av p...
[HELE SAKEN] 29.04.2014
Gen.sekr. Torgeir Flateby har en oversikts-artikkel under I Fokus i Dagen i dag 23. april om utviklingen av nye kristne grunnskoler. En konklusjon er at det ser ut som om det har tatt seg opp fra svært liten vekst på 2000-tallet til en viss vekst de ...
[HELE SAKEN] 23.04.2014
Møtet holdes i Oslo 9. april. Flere sentrale skolepolitikere bidrar, folk fra LO og skoleorganisasjoner. De håper at mange kommer, så vi oppfatter dette som et åpent møte!
[HELE SAKEN] 27.03.2014
Avisen påpeker, sikkert riktig. at det er over 90 % avvik i private skoler i 2012, men at det er et par prosent høyere i offentlig skole blir ikke påpekt som noe problem. Debatten følges nedenfor. Saken oppdatert 26 mars!
[HELE SAKEN] 21.03.2014
Bladet er lagt ut under Kristen Friskole i den blå menyen til høyre.
[HELE SAKEN] 21.03.2014
Styreleder i KFF Odd Anders With har en sterk mening mot Utdanningsforbundets syn og argumentasjon i en høringssak. "Igjen presterer Utdanningsforbundet å tråkke på mange av sine medlemmer og tusenvis av elever som stortrives på friskolene."
[HELE SAKEN] 20.03.2014
Påmelding pågår !! Kurs er for grunn-, videregående- og kapittel 4- skoler mandag 7. april kl 10.00-17.00. Det holdes for medlemskoler i Kristne Friskolers Forbund. Kurset er flyttet til P-hotels. Mer plass til flere.
[HELE SAKEN] 15.03.2014
Groruddalen Kristne Privatskole A/S i Oslo er godkjent med inntil 390 elever og Tryggheim Strand i Rogaland med inntil 100 elever.
[HELE SAKEN] 13.03.2014
Trond Giske og Lene Vågslid, begge fra AP, hadde kritiske spørsmål til kunnskapsministeren denne dagen. Vil han stenge for flere vg skoler i sitt hjemfylke Telemark og hvordan vil han behandle de aktørene som det er vist at har jukset?
[HELE SAKEN] 28.02.2014
Saken tas opp gjennom et skriftlig spørsmål til statsråden i KD fra Anders Tyvand KrF, datert den 26. februar. KFF er opptatt av saken og gleder oss til svaret.
[HELE SAKEN] 27.02.2014
Skolen som settes i gang av NLM har ansatt rektor og søker nå elever for oppstart fra høsten i år. Dette er en kristen skole og vi ønsker dem lykke til med elevsøkningen!
[HELE SAKEN] 15.02.2014
Påmelding pågår!! 26. mars inviterer KFF styremedlemmer og skoleledere ved grunn- og videregående skoler til kurs om det lovpålagte ansvaret for sentrale sider av skolens pedagogiske arbeid.
[HELE SAKEN] 10.02.2014
Nå foregår en høring om en dispensasjonsbestemmelse for å kunne godkjenne enkelte skoler raskt før ny friskolelov er på plass. KFF arbeider med uttalelsen og har også sendt åpent brev om saken.
[HELE SAKEN] 07.02.2014
Minifagkurs for mange ansatte, pluss viktige fellestemaer. Datoene er 17. og 18. mars, stedet er Oslo.
[HELE SAKEN] 06.02.2014
Representanter for seks kristne skoleprosjekter og en stor skoleeier med flere mulige prosjekter var nylig på kurs om etablering av nye friskoler. Fra før venter ni kristne skoleprosjekter på godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Kristne friskoler ...
[HELE SAKEN] 06.02.2014
Det er helt klart noen foreldre som er eller har vært i overskriftens situasjon. Historisk av visse religiøse grunner. Slik også i dag. Samvittighet kan kreve skolebytte. Slike spørsmål og at noen skoler må ha primat til å bli godkjent i et demokrat...
[HELE SAKEN] 03.02.2014
I fjor fikk 1800 lærere innvilget søknad om videreutdanning. I år er antallet plasser økt til 2600. Nytt i år er også at lærerne kan søke om stipend. Også lærere i friskoler kan søke.
[HELE SAKEN] 31.01.2014
Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven. KFF har sendt høringsuttalelse. Høringsfristen er endret til 13. mars.
[HELE SAKEN] 16.01.2014
Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskoleloven.
[HELE SAKEN] 16.01.2014
KD foreslår at elever som har bestått fag- og yrkesopplæring i vgs skal få rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse. Høringsfrist 17. januar.
[HELE SAKEN] 03.01.2014
"I et stadig mer liberalt samfunn blir fremdeles elever som velger å gå på friskoler konsekvent diskriminert. Likhetstanken er et historisk verdifullt begrep. Men likhetsidealet misbrukes og blir intoleranse der man ikke gir rom for likeverd, behovsm...
[HELE SAKEN] 29.12.2013
Regjeringen bombarderes nå som seg hør og bør med spørsmål fra opposisjonen. 18. desember var en slik dag i Stortinget. Martin Henriksen fra AP hadde sendt inn spørsmålet under om siling av elever i kommende privatskolelov. Også spørsmål om fritt sko...
[HELE SAKEN] 19.12.2013
Etter at Akademiet-skolene har fått svare på de alvorlige anklagene fra forsommeren i år om misbruk av statstilskudd som skal komme elevene til gode, har Utdanningsdirektoratet senket kravet om tilbakebetaling fra ca 18 mill kr til ca 13 mill kr. Det...
[HELE SAKEN] 13.12.2013
With ble leder og Hilde Grimm nestleder under konstitueringen av KFFs styre. Begge ble etter reglene valgt for ett år. Se bilde av hele styret nedenfor.
[HELE SAKEN] 11.12.2013
Det er ingen overraskelser i Innst 12 S (2013-104), men den understreker de saker som er nevnt i Tilleggsproposisjonen og budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene.
[HELE SAKEN] 09.12.2013
Bladet kan leses i småartikler på nettet eller skrives ut i pdf-format.
[HELE SAKEN] 06.12.2013
"Tar bibelskolestrid til nye høyder." Tidligere rektor Finn Henrik Friis Larsen anmelder nåværende styreleder for ærekrenkende uttalelser mm.
[HELE SAKEN] 03.12.2013
Dette sier rektor Simon Friis Larsen om Oslo International Bible College. Skolen er en bibelskole på fagskolenivå på Lørenskog, har p.t. bare utenlandske elever og underviser på engelsk.
[HELE SAKEN] 25.11.2013
Boka som ble utgitt tidligere i høst ved KFFs 25 års-markering, er nå anmeldt i Dagen av rektor Bård Hauge. Han omtaler den meget positivt.
[HELE SAKEN] 21.11.2013
I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre av 15/11-2013 som gjelder statsbudsjettet for 2014, er det satt av 10 millloner kroner.
[HELE SAKEN] 15.11.2013
Målgruppe er nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Kurset er fulltegnet, nytt kurs 16. juni.
[HELE SAKEN] 13.11.2013
For Oslo International Bible College på Lørenskog foreslås det i tilleggsproposisjonen at statsstøtten på 4,1 mill kr i 2. halvår 2014 trekkes helt!
[HELE SAKEN] 08.11.2013
Da er Prop 1 S. Tillegg 1 (2013-2014) kommet. Dessverre gis ingen ting til private skoler unntatt litt til toppidrett. Det legges imidlertid opp til en satsing på økt lærerkompetanse i skolen generelt som det er lagt midler inn i, og så er det tatt m...
[HELE SAKEN] 08.11.2013
Han prioriterer lærerløftet og lover mer penger til videreutdanning, men venter med femårig lærerutdanning og skjerpede karakterkrav til lærerstudenter. Han finne og satse på også de evnerike barna. Vi han mer karakterer i grunnskolen? ARTIKKELEN er...
[HELE SAKEN] 02.11.2013
Nasjonale prøver avdekker store sprik i leseferdigheter. Ministeren vil ha nasjonale prøver som måler hvor flinke skolene er til å lære bort, ikke bare hvordan elevene deres gjør det på prøvene.
[HELE SAKEN] 30.10.2013
Kristelig Pressekontor skriver at KrF advarer regjeringen mot å liberalisere privatskoleloven for mye. Partiet frykter framtidige ideologiske omkamper som kan skade friskolene.
[HELE SAKEN] 28.10.2013
På representantskapsmøtet 23. oktober ble det avholdt valg. Bl.a. ble det valgt nye styremedlemmer og ny ordfører til representantskapet.
[HELE SAKEN] 25.10.2013
Skolen skal pusse opp tidligere Vikøy og Aksnes skule før de flytter dit. Skolen blir da mer sentralt plassert i bygda.
[HELE SAKEN] 25.10.2013

Friskoleprisen

Les mer om prisen

Foreslå kandidat!